Kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst.

 

Storm P.

Nykøbing Falster Kunstforening har det som mål at give foreningens medlemmer kunstneriske og kulturelle oplevelser af forskellig art. Det sker gennem afholdelse af foredrag, besøg på aktuelle udstillinger og møder med forskellige kunstnere i deres værksteder og lignende.

Medlemskontingentet anvendes næsten udelukkende til indkøb af kunstværker, som bortloddes til medlemmerne ved den årlige generalforsamling. Enhver med interesse for kunst kan blive medlem af foreningen. 

Et medlemskab koster kr. 225,- om året

Fuglsang Kunstmuseum

Side om side udstilles knap 70 malerier, der i sin helhed repræsenterer omkring 100 års kunsthistorie fra perioden ca. 1860-1960.

Læs mere

Kunsten i byen

Består i overvejende grad af skulpturer, men hvor det har været muligt at finde anden kunst, er det kommet med på siderne.

Gå på opdagelse

Bliv medlem af foreningen

Indmeldelse i Nykøbing Falster Kunstforening sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskontingentet udgør kr. 225,- årligt.

Bliv medlem